X
تبلیغات
تهیه پایان نامه و چاپ مقاله

مرجعی اطلاعات

تهیه پایان نامه و چاپ مقاله

انجام پایان نامه

طرح کلی

طرح کلی دیدی کامل و کلی از نکات اصلی انجام پایان نامه شما ارائه می کند. این قسمت ساختار انجام پایان نامه تان را روشن و واضح می سازد و به شما کمک می کند تا تمرکز اصلی و درست کارتان را پیدا کنید. طرح کلی همچنین می تواند در جلسات تز مورد استفاده قرار بگیرند مخصوصا در اوایل کارتان. ممکن است شما احساس کنید که باید انجام پایان نامه تان را دوباره طرح ریزی کنید. در این صورت کار روی طرح کلیتان می تواند راه خوبی برای معنادار ساختن تغییرات لازم باشد. یک طرح کلی خوب نشان می دهد که چگونه قسمت های محتلف به هم مربوط شده اند و راهنمایی مفید برای خواننده می باشد. معمولا کار منطقی این است که طرح کلیتان را در انتهای مقدمه قرار دهید اما قانون این قضیه مثل یک مجسمه ثابت و غیر قابل انعطاف نیست. از احتیاط بیشتری استفاده کنید: چه چیزی بیشتر به درد خواننده می خورد؟ اطلاعات باید در جای درست بیاید- نه زیادی دیر و نه زیادی زود.

چاپ مقاله

با یک جمله جدید و جهت دار چاپ مقاله تان را شروع کنید. با یک جمله قوی شروع کنید. مقالات روزنامه ای با یک جمله قوی شروع می شوند که به منظور جلب توجه خواننده و ایجاد علاقه در وی به وجود آمده اند. این یکی از مهم ترین قسمت های نوشته شماست پس با قسمت های خوب زمان نوشتن یک مقاله خبری شروع کنید. زاویه و جهتتان یادتان نرود!

  • این جمله باید فقط و فقط به اندازه یک جمله باشد و باید به سادگی اما در نهایت کاملی موضوعچاپ مقاله تان را نام ببرد.
  • زمانی را که باید برای مدرسه انشا می نوشتید یادتان می آید؟ آن موقع هم باید جمله های گیرا و گویا می نوشتید و مگر چه فرقی با الان داشت؟
  • به خوانندگانتان اجازه دهید بدانند موضوع چاپ مقاله خبریتان چیست، چرا مهم است و بقیهچاپ مقاله تان شامل چه چیزهایی می شود.

تمامی جزئیات را ارائه کنید. قدم بسیار مهم بعدی برای چاپ مقاله خبری شامل ساختن تمامی اطلاعات و شواهد و جزئیاتی است که به جمله شما مرتبط هستند. نکات ابتدایی این که چه اتفاقی رخ داده است را شامل سازید و این که کجا و کی این اتفاق رخ داده است، چه کسی در آن نقش داشته و چرا این قضیه حائز اهمیت می باشد.

  • این جزئیات مهم هستند و دلیلش هم این است که این ها نقاط مرکزی چاپ مقاله شما هستند که به طور کامل به خواننده تان اطلاعات می دهند.
  • در صورتی که متنی نظری دارید تهیه می کنید، این جا جایی است که شما باید نظرتان را هم ثبت کنید.

اطلاعات اضافه را به همراه شواهد اصلی بیاورید. پس از این که تمامی شواهد اولیه را لیست کردید، هر نوع اطلاعات اضافی را که ممکن است به خواننده تان کمک کنند تا بیشتر بیاموزند، شامل سازید. به عنوان مثال راه های ارتباطی، شواهد بیشتر در مورد موضوع یا مردم دخیل در آن و همچنین سخنان دیگران در مصاحبه هایشان شامل این موارد می شوند.

  • این اطلاعات بیشتر به جمع بندی چاپ مقاله کمک می کنند و می توانند به شما در افزودن نکات جدید در حالی که پیش می روید کمک کنند.
  • در صورتی که نظری دارید، این جا جایی است که دیدگاه های متضاد را شناسایی می کنید و مردمی که این دیدگاه ها را دارند معرفی می کنید.
  • یک چاپ مقاله خبری خوب طرح کلی از شواهد و اطلاعات ارائه می کند. چنین چاپ مقاله ای همچنین به خوانندگان اجازه می دهد در سطحی احساسی با آن رفتار کنند.
  • برای این که خوانندگان خود را درگیر کنید، باید اطلاعات را به اندازه ای کافی ارائه کنید که هر کسی که چاپ مقاله خبری شما را می خواند بتواند یک نظر درست بدهد حتی اگر با شما مغایرت داشته باشد.

منبع : 
http://baseblog.parsiblog.com/Posts/185/%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/

+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت ۱۹:۲۷ توسط کیانا وکیلی دسته : نظر(0)